Ik ben Danielle van Dort en heb in maart 2011 Viedrus opgericht. Ik ben sinds 1993 werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg, en heb ervaring opgedaan met een breed spectrum aan klachten en behandelingen. Zowel individuele- als groeps- als relatiebehandelingen.

Ik zie mezelf als een enthousiaste en pragmatisch werkende psycholoog. Voor mij is het belangrijk dat mensen zich bij mij dusdanig op hun gemak voelen, dat ze datgene wat ze ter sprake willen brengen, ook daadwerkelijk ter sprake durven brengen. In die zin besteed ik veel tijd aan het opbouwen van een goede relatie, afgestemd op het tempo van de cliënt (de een vertrouwt iemand sneller dan de ander). Daarnaast wil ik graag dat een cliënt na een gesprek/behandeling bij mij, niet alleen meer inzicht heeft gekregen in zijn of haar klachten, maar ook daadwerkelijk een vertaalslag weet te maken naar het dagelijks leven.

Naast mijn werk binnen de praktijk van Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken te Zwolle.

Kwalificaties en registraties

 • Doctoraal Klinische & Gezondheidspsychologie
 • BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog; nummer 29049884425
 • BIG- geregistreerd als Psychotherapeut: nummer 49049884416
 • Ingeschreven in het Specialistenregister van Klinisch Psychologen: nummer 29049884425
 • Medisch Psycholoog LVMP
 • KOP-therapeut (kortdurende oncologische psychotherapie)
 • EMDR-therapeut
 • Mindfulness trainer

 


Ik ben Jorrit Schoot en sinds 2002 werkzaam in de psychologische zorg. Ik ben ervaren in de diagnostiek en behandeling van cliënten met verschillende psychische klachten, waaronder bijvoorbeeld de behandeling van depressie, post traumatische stress stoornis, angstklachten, burnout, rouwverwerking en klachten op het gebied van zelfbeeld. Ik vind het belangrijk om u te helpen op een transparante, doelgerichte manier en samen met u te onderzoeken welke stappen nodig zijn om de klachten te verminderen of beter met de problemen om te kunnen gaan.

Naast mijn werk bij Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken

Registraties

 • Klinisch Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Congnitief gedragstherapeut
 • EMDR practitioner
 • Mindfulness trainer
 • Supervisor VGCT
Header Over Viedrus

Wachttijd

Wachttijden (Laatst bijgewerkt 01-09-2020)

In verband met een te lang oplopende wachttijd is op dit moment een aanmeldingsstop van kracht. Dit betekent dat we momenteel geen nieuwe aanmeldingen in behandeling nemen.


Wachtlijstbemiddeling
Indien onze wachttijden voor u onaanvaardbaar lang zijn, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Zij kunnen u dan ondersteunen bij het vinden van een (andere) zorgaanbieder, zodat u binnen 4 weken een afspraak heeft voor een intakegesprek en dat de behandeling uiterlijk 10 weken vanaf de intake gestart zal worden.Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

Planning
Er wordt getracht zo te plannen dat u bij terecht komt bij de pycholoog die het eerste plek heeft, om zodoende de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Om inhoudelijke redenen kan hiervan  afgeweken worden, en kan er een specifieke voorkeur zijn om bij mw. Van Dort of bij dhr. Schoot ingepland te worden. Bij gerichte aamelding voor één van de psychologen kan de wachttijd afwijken. Wij zullen u hier dan over informeren.
 
De wachttijd voor de training mindfulness kan eveneens afwijken van de reguliere wachttijd. Kijk op het tabblad training Mindfulness, wanneer de eerstvolgende training van start gaat. Vermeldt op het aanmeldformulier dat het een aanmelding voor de training mindfulness betreft.  

Procedure
Na aanmelding krijgt u een bevestiging per mail of telefoon en wordt u geïnformeerd over de actuele wachttijd. U wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst en er zal contact met u worden opgenomen zodra u aan de beurt bent. Intake en behandeling volgen elkaar dan direkt op.
 Indien u zelf het idee heeft dat uw klachten dermate ernstig zijn dat de genoemde wachttijd voor u te lang is, dan kunt u hierover altijd telefonisch contact met ons opnemen om hierover nader te overleggen of u kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. Ook de huisarts kan een zogeheten spoedconsult bij ons aanvragen.
Indien er geen ruimte is voor behandeling in de praktijk, of de praktijk niet het juiste behandelaanbod kan verzorgen, zal na taxatie, in overleg met de huisarts, een adequaat alternatief met u besproken worden.