Ik ben Danielle van Dort en heb in maart 2011 Viedrus opgericht. Ik ben sinds 1993 werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg, en heb ervaring opgedaan met een breed spectrum aan klachten en behandelingen. Zowel individuele- als groeps- als relatiebehandelingen.

Ik zie mezelf als een enthousiaste en pragmatisch werkende psycholoog. Voor mij is het belangrijk dat mensen zich bij mij dusdanig op hun gemak voelen, dat ze datgene wat ze ter sprake willen brengen, ook daadwerkelijk ter sprake durven brengen. In die zin besteed ik veel tijd aan het opbouwen van een goede relatie, afgestemd op het tempo van de cliënt (de een vertrouwt iemand sneller dan de ander). Daarnaast wil ik graag dat een cliënt na een gesprek/behandeling bij mij, niet alleen meer inzicht heeft gekregen in zijn of haar klachten, maar ook daadwerkelijk een vertaalslag weet te maken naar het dagelijks leven.

Naast mijn werk binnen de praktijk van Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken te Zwolle.

Kwalificaties en registraties

 • Doctoraal Klinische & Gezondheidspsychologie
 • BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog; nummer 29049884425
 • BIG- geregistreerd als Psychotherapeut: nummer 49049884416
 • Ingeschreven in het Specialistenregister van Klinisch Psychologen: nummer 29049884425
 • Medisch Psycholoog LVMP
 • KOP-therapeut (kortdurende oncologische psychotherapie)
 • EMDR-therapeut
 • Mindfulness trainer

 


Ik ben Jorrit Schoot en sinds 2002 werkzaam in de psychologische zorg. Ik ben ervaren in de diagnostiek en behandeling van cliënten met verschillende psychische klachten, waaronder bijvoorbeeld de behandeling van depressie, post traumatische stress stoornis, angstklachten, burnout, rouwverwerking en klachten op het gebied van zelfbeeld. Ik vind het belangrijk om u te helpen op een transparante, doelgerichte manier en samen met u te onderzoeken welke stappen nodig zijn om de klachten te verminderen of beter met de problemen om te kunnen gaan.

Naast mijn werk bij Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken

Registraties

 • Klinisch Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Congnitief gedragstherapeut
 • EMDR practitioner
 • Mindfulness trainer
 • Supervisor VGCT
Header Over Viedrus
Basis GGZ of Specialistissche GGZ
In Nederland is psychologische zorg vanaf 2014 georganiseerd in twee trajechten: de Basis Geestelijke GezondheidsZorg en de Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg. U kunt bij Viedrus voor deze beiden vormen van zorg terecht. 
Behandeling in de Basis GGZ  is bedoeld wanneer sprake is van relatief minder complexe problematiek. Hiermee wordt geduid op klachten die voor de eerste keer bestaan, korter bestaan dan 6 maanden en een beperkte tot matig storende invloed hebben op het dagelijks functioneren. Behandeling in de Specialistische GGZ is bedoeld wanneer sprake is van complexe problematiek. Hiermee wordt geduid op klachten die vaak (veel) langer bestaan dan 6 maanden, meervoudig zijn en een matige tot ernstig storende invloed hebben op het dagelijks functioneren.
Uw huisarts vermeldt op de verwijzing voor welke vorm van zorg hij u verwijst. De vorm van zorg heeft consequenties voor de tarieven en de vergoedingen van de behandeling. Zie ook onder Tarieven en Vergoedingen

Aard van de klachten die middels psychotherapie behandeld kunnen worden
 • Angst- en stemmingsklachten
 • Complexe rouwproblematiek
 • Identiteitsklachten
 • Zelfbeeldklachten
 • Gevoelens van onzekerheid
 • Traumatische ervaringen
 • Milde persoonlijkheidsproblematiek
 • Aanhoudende lichamelijk klachten (met of zonder aanwijsbare oorzaak)
 • Aanhoudende gevoelens van onvrede over (aspecten uit) het leven
 • Arbeidsgerelateerde problematiek (geen verzekerde zorg)
 • Burn-out en overspannenheid (geen verzekerde zorg)
Daar waar passend en mogelijk zullen onze behandelingen voor bovengenoemde klachten vorm gegeven worden conform bestaande richtlijnen en zorgstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie over veel voorkomende psychische aandoenen en bestaande behandelrichtlijnen kunt u vinden op http://www.thuisarts.nl
Veel gebruikte richtlijnen worden onderstaand via een direkte link weergegeven:

Vormen van Psychotherapeutische behandeling

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. In deze vorm van behandeling wordt gekeken naar de samenhang tussen denken, voelen en doen. De klachten vormen over het algemeen het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie. Zie voor uitgebreidere informatie over deze behandelvorm www.vgct.nl

Cliëntgerichte psychotherapie
Deze vorm van behandeling is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Zie voor uitgebreidere informatie over deze behandelvorm www.vcgp.nl

Traumabehandeling /EMDR
Eye Movement Desentisation and Reprocessing is een intensieve en kortdurende behandeling gericht op het verwerken en hanteren van ingrijpende gebeurtenissen, verliezen of traumatische ervaringen. Soms kan EMDR ook ingezet worden al behandelmethodiek bij zelfbeeldproblematiek of specifieke angstklachten. Meer uitleg over deze behandelmethode vindt u op www.emdr.nl

Schematherapie
Dit is een specifieke vorm van psychotherapie welke geschikt is voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Bij schematherapie wordt in de therapie gewerkt aan het veranderen van hele sterke (vaak negatieve) overtuigingen over uzelf of over de wereld, die u belemmeren in het dagelijks functioneren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.schematherapie.nl


Mindfulness
Lees voor meer informatie over wat mindfulness inhoudt, de folder: training mindfulness. Mindfulness wordt bij voorkeur aangeboden in de vorm van een 8-weekse training. Bij uitzondering kan mindfulness ook individueel aangeboden worden. Overleg hierover met uw behandelaar.

E-health
Indien gewenst kan e-health (online behandelprogramma's) bij uw behandeling worden ingezet. Wij passen e-health alleen toe in de gecombineerde vorm: combinatie van gesprekken met uw behandelaar binnen de praktijk en het online-programma. U heeft dus ook als met e-health wordt gewerkt altijd een persoonlijk behandelaar waar u bij terecht kunt.
Bij een gecombineerde behandeling is het de bedoeling dat u tussen de afspraken met de behandelaar zelf in u eigen tijd aan de slag gaat met uw klachten via de e-health-module die specifiek door uw behandelaar voor u is klaar gezet. U heeft ten alle tijde toegang tot deze e-healthmodule, waarin u informatie en opdrachten over u klachten kunt vinden, ook als u behandeling bij Viedrus is afgerond.

We werken binnen Viedrus met het E-healthprogramma van Therapieland: http://www.therapieland.nl