Ik ben Danielle van Dort en heb in maart 2011 Viedrus opgericht. Ik ben sinds 1993 werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg, en heb ervaring opgedaan met een breed spectrum aan klachten en behandelingen. Zowel individuele- als groeps- als relatiebehandelingen.

Ik zie mezelf als een enthousiaste en pragmatisch werkende psycholoog. Voor mij is het belangrijk dat mensen zich bij mij dusdanig op hun gemak voelen, dat ze datgene wat ze ter sprake willen brengen, ook daadwerkelijk ter sprake durven brengen. In die zin besteed ik veel tijd aan het opbouwen van een goede relatie, afgestemd op het tempo van de cliënt (de een vertrouwt iemand sneller dan de ander). Daarnaast wil ik graag dat een cliënt na een gesprek/behandeling bij mij, niet alleen meer inzicht heeft gekregen in zijn of haar klachten, maar ook daadwerkelijk een vertaalslag weet te maken naar het dagelijks leven.

Naast mijn werk binnen de praktijk van Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken te Zwolle.

Kwalificaties en registraties

 • Doctoraal Klinische & Gezondheidspsychologie
 • BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog; nummer 29049884425
 • BIG- geregistreerd als Psychotherapeut: nummer 49049884416
 • Ingeschreven in het Specialistenregister van Klinisch Psychologen: nummer 29049884425
 • Medisch Psycholoog LVMP
 • KOP-therapeut (kortdurende oncologische psychotherapie)
 • EMDR-therapeut
 • Mindfulness trainer

 


Ik ben Jorrit Schoot en sinds 2002 werkzaam in de psychologische zorg. Ik ben ervaren in de diagnostiek en behandeling van cliënten met verschillende psychische klachten, waaronder bijvoorbeeld de behandeling van depressie, post traumatische stress stoornis, angstklachten, burnout, rouwverwerking en klachten op het gebied van zelfbeeld. Ik vind het belangrijk om u te helpen op een transparante, doelgerichte manier en samen met u te onderzoeken welke stappen nodig zijn om de klachten te verminderen of beter met de problemen om te kunnen gaan.

Naast mijn werk bij Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken

Registraties

 • Klinisch Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Congnitief gedragstherapeut
 • EMDR practitioner
 • Mindfulness trainer
 • Supervisor VGCT
Header Over Viedrus

Wat is mindfulness
Mindfulness is een techniek waarmee je leert om je aandacht te richten op alles wat aanwezig is in het hier en nu: in emotioneel opzicht, in je lichaam, in je gedachten en in de directe wereld om je heen. Door deze aandacht te ontwikkelen leer je signalen in jezelf en in je omgevving bewuster waar te nemen. Dit stelt je vervolgens in staat om op basis van wat je opmerkt, bewustere keuzes te kunnen maken over wat je wilt en nodig hebt in de betreffende situatie. Dit in tegenstelling tot het leven en reageren op de automatische piloot. Juist deze vaardigheid maakt dat mensen vaak het gevoel hebben met mindfulness dichter bij hun eigen gevoel te komen en "minder in hun hoofd te zitten".

Behalve een techniek is mindfulness echter ook een soort levensfilosofie/levenshouding, gericht op het op een andere wijze aankijken tegen (moeilijke) situaties in het dagelijks leven. Mindfulness is gericht op het leren accepteren en verdragen van moeilijke situaties in plaats van het steeds zoeken naar oplossingen en het weg willen krijgen van nare gevoelens. Als je deze houding eenmaal onder de knie hebt geeft dit echt heel veel meer mogelijkheden om de moeilijke situaties het hoofd te bieden en leidt dit ook tot minder klachten!

Training Mindfulness
De training is gericht op het in brede zin leren toepassen van mindfulness: het toepassen van technieken uit de mindfulness, maar vooral ook het ontwikkelen van een andere manier (mindfull manier) van kijken naar jezelf en naar (stressvolle) gebeurtenissen in het leven.
Voor ons staat de praktische toepassing van mindfulness in het dagelijks leven centraal!
De theorie en oefeningen zijn er zoveel mogelijk op gericht dat er direkt in het dagelijks leven mee geoefend kan worden. 

De training is niet alleen gericht op het aanleren van meditatievaardigheden maar ook op het daadwerkelijk veranderen van gedragspatronen die tot klachten kunnen leiden. Hiermee onderscheidt deze training mindfulness zich van trainingen die het mediteren als accent hebben. De training wordt gegeven door een ervaren psychotherapeut en is een variant van  MBCT (op mindfulness gebaseerde cognitieve gedragstherapie). Daarmee is de training dus uitermate geschikt voor mensen die ECHT wat willen veranderen!

Inhoud van de training
In de training worden meditatievaardigheden aangeleerd en wordt kennis gemaakt met diverse vormen van meditatie en de toepassing daarvan. U leert daarmee welke meditatieoefening voor welk doel voor u het meest geschikt is.  Met behulp van de meditatieoefeningen wordt u nog bewuster van wat (stressvolle) situaties met u doen en hoe u hier op een andere manier naar kunt kijken. In de training wordt daarnaast echter uitgebreid stil gestaan bij de toepassing van mindfulness bij ingesleten patronen en het anders omgaan met piekeren/gedachten. Ingesleten patronen zijn vaste manieren van reageren, die we zo vaak gebruiken, dat we ons er vaak niet meer  bewust van zijn. Deze patronen kunnen echter wel een grote invloed op ons functioneren hebben, en vaak voor klachten zorgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • automatisch ja zeggen als om je hulp wordt gevraagd,
 • altijd nuttig moeten zijn,
 • altijd voor anderen moeten zorgen,
 • altijd alles perfect willen doen,
 • alles onder controle willen hebben,
 • enz.
Door deze patronen bij uzelf te herkennen, leert u welke invloed ze op u hebben en kunt u ze vervolgens makkelijker veranderen.

Voor wie bedoeld?
Mindfulness kan effectief zijn bij iedereen die last heeft van spanningsklachten, chronische lichamelijke- of emotionele klachten, welke een negatieve invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven. Denk daarbij aan:
 • continu ervaren van stress,
 • overspannenheid
 • het gevoel geleefd te worden,
 • spanningsklachten in het lichaam,
 • overmatig piekeren,
 • slaapproblemen,
 • snel geïrriteerd zijn,
 • vermoeid voelen,
 • angst- en stemmingsklachten
 • dwangmatigheid
 • Ver van je gevoel af staan
Oók voor mensen die nog niet direct klachten ervaren, maar wel graag willen leren om bewuster te leven en meer tijd voor zichzelf te creëren is mindfulness geschikt. Het is wetenschapelijk bewezen dat toepassing van mindfulness de kans op burnout en overbelasating vermindert.

Werkwijze
U kunt zich via het formulier aanmelden als u geïnteresseerd bent in het volgen van de introductieles of de training. Voor de introductieles ontvangt u dan vanzef de uitnodiging voor de eerstvolgende les thuis.
Voor mensen die deel willen nemen aan de training vindt voorafgaand aan de training altijd eerst een intakegesprek met de trainer plaats. Doel hiervan is te bespreken of de training aansluit bij uw klachten en/of hulpvraag. Ook heeft u dan de gelegenheid om extra informatie te vragen over de training. Als u nog twijfelt over deelname kunt u ook altijd, geheel vrijblijvend, contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur.
De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur (inclusief pauze) en een follow-up bijeenkomst, en wordt gegeven in groepen van 6 tot 10 personen. Het tijdstip waarop de cursus en trainingen gegeven worden varieert.

Kosten
De kosten voor de training bedragen € 375,-. Dit bedrag is inclusief een intakegesprek, 8 bijeenkomsten, een follow-up bijeenkomst en het cursusmateriaal (cursusmap +mp3).
In sommige gevallen wordt de trainig vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de gestelde diagnose (diagnose depressie wordt volledig vergoed) en de zorgverzekeraar. Overleg vooraf met uw eigen zorgverzekeraar of de training vergoed wordt.
Ook wordt de training door enkele arbeidsongeschiktheidsverzekeraars vergoed binnen het kader van preventie of bij reeds bestaande overbelastingsklachten. Informeer hierover, indien van toepassing, bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Cursusdata

De eerstvolgende training zal bij voldoende deelname van start gaan in april 2020. De training zal  wekelijks gegeven worden op de dinsdagavond van 19.00 tot 21.30. of de woensdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur. De cursus zal gegeven worden in samenwerking met Thea Tiemersma van Miind Therapie en Coaching. www.miindtherapiecoachingtraining.nl.