Ik ben Danielle van Dort en heb in maart 2011 Viedrus opgericht. Ik ben sinds 1993 werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg, en heb ervaring opgedaan met een breed spectrum aan klachten en behandelingen. Zowel individuele- als groeps- als relatiebehandelingen.

Ik zie mezelf als een enthousiaste en pragmatisch werkende psycholoog. Voor mij is het belangrijk dat mensen zich bij mij dusdanig op hun gemak voelen, dat ze datgene wat ze ter sprake willen brengen, ook daadwerkelijk ter sprake durven brengen. In die zin besteed ik veel tijd aan het opbouwen van een goede relatie, afgestemd op het tempo van de cliënt (de een vertrouwt iemand sneller dan de ander). Daarnaast wil ik graag dat een cliënt na een gesprek/behandeling bij mij, niet alleen meer inzicht heeft gekregen in zijn of haar klachten, maar ook daadwerkelijk een vertaalslag weet te maken naar het dagelijks leven.

Naast mijn werk binnen de praktijk van Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken te Zwolle.

Kwalificaties en registraties

 • Doctoraal Klinische & Gezondheidspsychologie
 • BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog; nummer 29049884425
 • BIG- geregistreerd als Psychotherapeut: nummer 49049884416
 • Ingeschreven in het Specialistenregister van Klinisch Psychologen: nummer 29049884425
 • Medisch Psycholoog LVMP
 • KOP-therapeut (kortdurende oncologische psychotherapie)
 • EMDR-therapeut
 • Mindfulness trainer

 


Ik ben Jorrit Schoot en sinds 2002 werkzaam in de psychologische zorg. Ik ben ervaren in de diagnostiek en behandeling van cliënten met verschillende psychische klachten, waaronder bijvoorbeeld de behandeling van depressie, post traumatische stress stoornis, angstklachten, burnout, rouwverwerking en klachten op het gebied van zelfbeeld. Ik vind het belangrijk om u te helpen op een transparante, doelgerichte manier en samen met u te onderzoeken welke stappen nodig zijn om de klachten te verminderen of beter met de problemen om te kunnen gaan.

Naast mijn werk bij Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken

Registraties

 • Klinisch Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Congnitief gedragstherapeut
 • EMDR practitioner
 • Mindfulness trainer
 • Supervisor VGCT
Header Over Viedrus
Viedrus Psychotherapie & Coaching
Algemene gegevens
Adres: Wilhelminastraat 3, 7721 CD Dalfsen
Telefoon: 0529-466313
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: 52225771
PraktijkAGB: 94058529
Corona Virus
Viedrus volgt de richtlijnen van het RIVM en de landelijke beroepsvereniging LVVP. Actuele richtlijn:


In navolging van de richtlijnen is het dragen van mond-neusmaskers verplicht in de wachtruimte van Viedrus. In de behandelkamer waar de 1,5 meter gewaarborgd wordt, bent u niet verplicht een mondkapje te dragen. U bent natuurlijk altijd zelf vrij om wel een mondmasker te dragen indien u dit prettiger vindt. Face to face contacten kunnen vooralsnog gewoon doorgang hebben. 
Mocht u zelf klachten ervaren die verdacht zijn voor Corona dan verzoeken wij u uw afspraak om te zetten in een beeldbelafspraak of af te bellen.

Nieuwe ontwikkelingen zullen op deze pagina worden aangegeven. Voor vragen over dit beleid kunt u terecht op ons algemeen mailadres info@viedrus.nl 

(Laatst bijgewerkt 01-12- 2020)Openingstijden


Algemene openingstijden
Viedrus is geopend op dinsdag, woensdagochtend en vrijdag.  Op andere doordeweekse dagen wordt dagelijks de e-mail bekeken en de voicemail beluisterd, en zullen dringende berichten z.s.m. in behandeling worden genomen.

Telefonisch spreekuur:
Iedere dinsdag en vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur via telefoonnummer: 0529-466313
                                                                                 
Afspraken afzeggen
Indien u een afspraak wilt verzetten of af moet zeggen, wordt u gevraagd dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Wanneer u binnen 24 uur een afspraak afzegt of verzet, zijn wij genoodzaakt een no-show tarief te hanteren van € 45,= per consult van 45 minuten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u een afspraak afzeggen, laat dan een boodschap achter op de praktijkmail of voicemail. Voor het beoordelen of de afspraak tijdig is afgemeld, zal het tijdstip van uw bericht aangehouden worden.

Uw dossier
De behandelaar bewaart uw gegevens in een dossier. Dit betreft informatie over de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en de bescherming van de persoonlijke gegevens verzekerd zijn. Zoals gezegd, wordt ook correspondentie van en naar anderen vastgelegd in het dossier. Deze correspondentie betreft brieven over uw behandeling aan belanghebbenden (bijvoorbeeld uw huisarts) of brieven van derden aan de praktijk. Deze informatie kan alleen met uw toestemming worden verstrekt. U heeft recht op inzage in uw dossier, maar er zijn hierbij wel enkele beperkingen. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft uw recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. Indien gewenst mag u ook fotokopieën maken uit het dossier. Voor het maken van de kopieën mogen kosten in rekening worden gebracht. Viedrus werkt met een cliëntenportaal. Via dit portaal heeft u ten alle tijde toegang tot alle documenten die in uw dossier zitten, alle correspondentie, berichten en uw afsprakenoverzicht.
Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht deze te laten verbeteren of aan te vullen. Ook kunt u eventuele kritiek toevoegen over de wijze waarop uw situatie is weergegeven. U mag geen dingen uit het dossier verwijderen. Het dossier is eigendom van de praktijk. U kunt het dossier dus niet meenemen. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijk eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.


Minder Validen
De praktijkruimte van Viedrus bevindt zich in een pand op de eerste verdieping en is alleen bereikbaar via een trap. Voor cliënten die zich aan willen melden, maar vanwege een lichamelijke beperking niet in staat zijn tot traplopen, is het mogelijk de behandeling aan huis te laten plaatsvinden. De reistijd van de praktijkruimte naar het adres van de cliënt, zal dan als indirecte behandeltijd in rekening worden gebracht.