Ik ben Danielle van Dort en heb in maart 2011 Viedrus opgericht. Ik ben sinds 1993 werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg, en heb ervaring opgedaan met een breed spectrum aan klachten en behandelingen. Zowel individuele- als groeps- als relatiebehandelingen.

Ik zie mezelf als een enthousiaste en pragmatisch werkende psycholoog. Voor mij is het belangrijk dat mensen zich bij mij dusdanig op hun gemak voelen, dat ze datgene wat ze ter sprake willen brengen, ook daadwerkelijk ter sprake durven brengen. In die zin besteed ik veel tijd aan het opbouwen van een goede relatie, afgestemd op het tempo van de cliënt (de een vertrouwt iemand sneller dan de ander). Daarnaast wil ik graag dat een cliënt na een gesprek/behandeling bij mij, niet alleen meer inzicht heeft gekregen in zijn of haar klachten, maar ook daadwerkelijk een vertaalslag weet te maken naar het dagelijks leven.

Naast mijn werk binnen de praktijk van Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken te Zwolle.

Kwalificaties en registraties

 • Doctoraal Klinische & Gezondheidspsychologie
 • BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog; nummer 29049884425
 • BIG- geregistreerd als Psychotherapeut: nummer 49049884416
 • Ingeschreven in het Specialistenregister van Klinisch Psychologen: nummer 29049884425
 • Medisch Psycholoog LVMP
 • KOP-therapeut (kortdurende oncologische psychotherapie)
 • EMDR-therapeut
 • Mindfulness trainer

 


Ik ben Jorrit Schoot en sinds 2002 werkzaam in de psychologische zorg. Ik ben ervaren in de diagnostiek en behandeling van cliënten met verschillende psychische klachten, waaronder bijvoorbeeld de behandeling van depressie, post traumatische stress stoornis, angstklachten, burnout, rouwverwerking en klachten op het gebied van zelfbeeld. Ik vind het belangrijk om u te helpen op een transparante, doelgerichte manier en samen met u te onderzoeken welke stappen nodig zijn om de klachten te verminderen of beter met de problemen om te kunnen gaan.

Naast mijn werk bij Viedrus ben ik werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van de Isala Klinieken

Registraties

 • Klinisch Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Congnitief gedragstherapeut
 • EMDR practitioner
 • Mindfulness trainer
 • Supervisor VGCT
Header Over Viedrus

Tarieven en vergoedingen verzekerde zorg

ALGEMEEN

U kunt bij Viedrus terecht voor Generalistische Basis GGZ en voor Specialistische GGZ. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een verwijzing heeft van een huisarts, een bedrijfsarts of een medisch specialist.  Deze bepaalt op basis van uw klachten voor welke vorm van zorg u in aanmerking komt. 
De verwijzing dient gedateerd te zijn voor aanvang van het eerste contact en maximaal 12 maanden oud te zijn. Op de verwijzing moet (het vermoeden van) een diagnose vermeld staan, die verwijst naar het bestaan van psychologische problematiek/psychische stoornis.

GENERALISTISCHE BASIS GGZ

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor relatief minder complexe problematiek. De diagnose die de huisarts gesteld heeft moet enkelvoudig zijn, wat inhoudt dat sprake is van één duidelijk hoofdprobleem. Op basis van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek wordt vervolgens bepaald voor welk traject binnen de basis GGZ u in aanmerking komt. Dit kan een kort, middel, intensief of chronische zorgtraject zijn. De zorg wordt niet per sessie gedeclareerd maar per zorgtraject.  Aan het eind van het traject wordt de declaratie ingediend bij uw zorgverzekeraar. Zie voor overzicht van vastgestelde tarieven: 
https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz


SPECIALISTISCHE GGZ

U komt voor Specialistische GGZ in aanmerking als sprake is van (zeer) complexe problematiek. Dit houdt in dat de problematiek langer dan 6 maanden aanwezig moet zijn en dat sprake is van meerdere probleemdomeinen. Voor deze vorm van zorg is geen beperking opgelegd in het aantal zittingen dat vergoed wordt. De zorg die vereist is om u klachten te behandelen wordt volledig vergoed.

KOSTEN

Indien uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft bestaat er geen eigen bijdrage voor uw psychologische behandeling. Wel wordt het wettelijk verplichte eigen risico aangesproken op het moment dat u dit nog niet besteed heeft aan andere vormen van gezondheidszorg. In 2020 is het wettelijk verplichte eigen risico voor iedere verzekerde 385 euro.

CONTRACTEN

Viedrus heeft voor 2020 met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ:
 • Achmea Zilveren Kruis
 • VGZ
 • CZ
 • Mensis
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • DSW
 • Multizorg/VRZ
 • Caresq

--> Staat uw zorgverzekeraar er niet bij dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar onder één van bovengenoemde grotere labels valt. Bij twijfel mag u altijd contact met ons opnemen. 

Diagnoses die uitgesloten zijn van verzekerde zorg:
Er zijn enkele diagnoses/probleemgebieden die niet meer onder de verzekerde zorg vallen:
 • Partner-relatie problematiek
 • Aanpassingsstoornis (o.m. burnoutproblematiek en rouwproblematiek)
 • Enkelvoudige fobie tenzij deze complex van aard is en niet verbeterd is na bbehandeling in de huisartsenpraktijk 
 • werkgerelateerde problematiek
 • Medisch psychologische zorg
   
De kosten voor behandeling van een dergelijke diagnose zijn volledig voor eigen rekening. Het tarief (=OVP-tarief) bedraagt dan € 105,00 per consult van 1 uur, waarvan 15 minuten indirekte tijd.

 

No-show tarief
Kijk voor ons no-show tarief en de voorwaarden hieromtrent op onze pagina met praktijkinformatie: index.php?pagina_id=6


COACHING

Kosten voor coaching kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekeraar. U ontvangt maandelijks een factuur over de gesprekken die in die periode hebben plaatsgevonden. U dient zelf deze factuur rechtstreeks over te maken aan Viedrus. In sommige gevallen betaalt de werkgever voor het coachingstraject, de factuur kan dan naar de werkgever gestuurd worden.

Tarieven
Consult van 45 minuten € 105,00 exclusief BTW
Consult van 90 minuten € 190,00 exclusief BTW
Training Mindfulness € 375,00 exclusief BTW
Tarief voor onderzoek en rapportage, indien gewenst, is afhankelijk van de gebruikte testinstrumenten. Overleg hierover vooraf met uw coach.

Betalingsvoorwaarden
à conform richtlijnen Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten

Lees de betalingsvoorwaarden hier.